อันดับ มหาวิทยาลัย รวม
1 มทร.พระนคร 28 17 18 63
2 มทร.รัตนโกสินทร์ 24 17 14 55
3 มทร.อีสาน 18 19 27 64
4 มทร.ล้านนา 14 20 29 63
5 มทร.ศรีวิชัย 11 8 14 33
6 มทร.ธัญบุรี 8 14 23 45
7 มทร.ตะวันออก 7 13 13 33
8 มทร.สุวรรณภูมิ 6 7 6 19
9 มทร.กรุงเทพ 5 8 8 21
รวม 121 123 152 396
** คลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัย เพื่อดูข้อมูลสรุปเหรียญรางวัล **

รายการและสรุปเหรียญ ตามชนิดกีฬา


ผู้สนับสนุน

3BB
Aomsin
CPALL
Grand Sport
KBank
Marathon
Panja
Sponsor
Thaichiya