ครอสเวิร์ด คู่
ครอสเวิร์ด คู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
8 ก.พ. 2561 14:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
ครอสเวิร์ด คู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
8 ก.พ. 2561 14:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
  ครอสเวิร์ด คู่ผสม
ครอสเวิร์ด คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
9 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
ครอสเวิร์ด คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
  ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว
ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 มี.ค. 2561 14:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 ก.พ. 2561 14:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา