ฟรีสไตล์ 50 เมตร
ฟรีสไตล์ 50 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 211 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ฟรีสไตล์ 50 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 212 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ฟรีสไตล์ 100 เมตร
ฟรีสไตล์ 100 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 207 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ฟรีสไตล์ 100 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 208 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ฟรีสไตล์ 200 เมตร
ฟรีสไตล์ 200 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 109 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ฟรีสไตล์ 200 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 110 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  กรรเชียง 50 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 105 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กรรเชียง 50 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 106 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  กรรเชียง 100 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 113 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กรรเชียง 100 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 114 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  กรรเชียง 200 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 203 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กรรเชียง 200 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 204 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  กบ 50 เมตร
กบ 50 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 205 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กบ 50 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 206 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  กบ 100 เมตร
กบ 100 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 213 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กบ 100 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 214 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  กบ 200 เมตร
กบ 200 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 107 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กบ 200 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 108 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 111 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผีเสื้อ 50 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 112 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ผีเสื้อ 100 เมตร
ผีเสื้อ 100 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 103 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผีเสื้อ 100 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 104 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  เดี่ยวผสม 200 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 201 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เดี่ยวผสม 200 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 202 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 215 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 216 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ผลัดผสม 4X100 เมตร
ผลัดผสม 4X100 เมตร (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 115 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผลัดผสม 4X100 เมตร (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 116 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ฟรีสไตล์ 400 เมตร
ฟรีสไตล์ 400 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 101 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ฟรีสไตล์ 400 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 08:00 102 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  ผีเสื้อ 200 เมตร
ผีเสื้อ 200 เมตร (ชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 209 รอบคัดเลือก
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ผีเสื้อ 200 เมตร (หญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 08:00 210 รอบชิงชนะเลิศ
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี