ฟุตบอล
ฟุตบอล (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน A1
4 - 1
มทร.ตะวันออก A2
มทร.อีสาน (No.4 : 14') - มทร.ตะวันออก (No.8 : 24') มทร.อีสาน (No.9 : 22') - มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน (No.6 : 45+1') - มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน (No.15 : 58') - มทร.ตะวันออก
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ล้านนา B1
3 - 0
มทร.ศรีวิชัย B2
มทร.ล้านนา (No.11 : 10') - มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา (No.11 : 52') - มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา (No.6 : 90+2') - มทร.ศรีวิชัย
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 14:00
มทร.พระนคร C1
6 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ B3
มทร.พระนคร (No.11 : 11') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.7 : 29') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.8 : 45') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.6 : 58') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.4 : 70') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.4 : 80') - มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์ A1
1 - 1
มทร.ตะวันออก A3
มทร.รัตนโกสินทร์ (No.6 : 72') - มทร.ตะวันออก (No.9 : 38')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 10:00
มทร.กรุงเทพ B1
0 - 3
มทร.ศรีวิชัย B3
มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย (No.14 : 38') มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย (No.13 : 45') มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย (No.20 : 48')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ธัญบุรี C1
1 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ C3
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน A2
2 - 1
มทร.รัตนโกสินทร์ A3
มทร.อีสาน (No.14 : 38') มทร.อีสาน (No.47 : 30') มทร.รัตนโกสินทร์ (No.23 : 54')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ล้านนา B2
5 - 0
มทร.กรุงเทพ B3
มทร.ล้านนา (No.4 : 24') มทร.ล้านนา (No.20 : 53') มทร.ล้านนา (No.20 : 61') มทร.ล้านนา (No.4 : 69') มทร.ล้านนา (No.11 : 76')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ธัญบุรี C3
2 - 0
มทร.พระนคร C2
มทร.ธัญบุรี ชนะ BYE
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตบอล (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย