ตะกร้อลอดห่วง
ตะกร้อลอดห่วง (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 ก.พ. 2561 15:00 1 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:30 2 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 16:00 3 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 16:30 4 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 17:00 5 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 17:30 6 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 17:00 7 รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
ตะกร้อลอดห่วง (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 ก.พ. 2561 13:00 1 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:30 2 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:00 3 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:30 4 รอบแรก
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 17:00 5 รอบชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่