เซปักตะกร้อ ทีมชุด
เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
*** มทร.พระนคร ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2:0 เกม เกมที่ 1 (21:9),(21:16) เกมที่ 2 (21:18),(21:11) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
7 ก.พ. 2561 11:00
มทร.ศรีวิชัย
1 - 2
มทร.ล้านนา
*** มทร.ศรีวิชัย แพ้ มทร.ล้านนา 1:2 เกม เกมที่ 1 (12:21),(21:17),(21:16) (2:1เซ็ต) เกมที่ 2 (21:18),(19:21),(19:21) (1:2เซ็ต) เกมที่ 3 (12:21),(17:21) (2:0เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
7 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.สุวรรณภูมิ
*** มทร.อีสาน ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ 2:1 เกม เกมที่ 1 (21:10),(21:10) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (18:21),(20:22) (0:2เซ็ต) เกมที่ 3 (21:16),(21:19) (2:0เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
*** มทร.พระนคร ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:0 เกม เกมที่ 1 (21:13),(21:13) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (21:9) ,(21:17) (2:0เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
8 ก.พ. 2561 11:00
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.รัตนโกสินทร์
*** มทร.ล้านนา ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ 2:1 เกม เกมที่ 1 (21:15),(21:16) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (21:14),(13:21),(11:21) (1:2เซ็ต) เกมที่ 2 (21:7),(21:17)(2:0เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
8 ก.พ. 2561 13:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
*** มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ มทร.ธัญบุรี 2:1 เกม เกมที่ 1 (21:9),(21:4) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (10:21),(21:15),(7:21) (1:2เซ็ต) เกที่ 3 (21:16),(21:18)(2:0เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
8 ก.พ. 2561 13:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
*** มทร.พระนคร ชนะ มทร.ล้านนา 2:0 เกม เกมที่ 1 (21:18),(21:11) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (21:17) ,(22:20) (2:0เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
8 ก.พ. 2561 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
*** มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.ศรีวิชัย 2:0 เกม เกมที่ 1 (21:11),(21:13) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (19:21),(21:13),(21:19) (2:1เซ็ต) ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
8 ก.พ. 2561 15:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
มทร.อีสาน ชนะ มทร.ธัญบุรี 2:0 เกม เกมที่ 1 (21:10),(21:17) (2:0เซ็ต) เกมที่ 2 (21:19),(21:10) (2:0เซ็ต)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
  เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:13),(21:18)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ศรีวิชัย
1 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(22:20),(13:21),(15:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 11:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
(22:20),(21:4)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 09:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:15),(21:18)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 10:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(21:9),(21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 11:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
(15:21),(16:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:13),(21:7)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
(21:17),(14:21),(21:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 11:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:17),(21:8)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
1 - 2
มทร.ธัญบุรี
(21:13),(17,21),(13,21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:11),(21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 11:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
*** เนื่องจาก มทร.กรุงเทพ ไม่มาทำการแข่งขัน ให้ทีม มทร.ตะวันออกชนะบาย *** (21:0),(21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 1
มทร.ศรีวิชัย
(15:21),(21:17),(21:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์
1 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:17),(11:21),(14:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 11:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
***เนื่องจาก มทร.กรุงเทพไม่มาทำการแข่งขันทำให้ทีม มทร.ล้านนา ชนะบาย ***
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
1 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(10:21),(21:13),(19:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(16:21),(17:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 11:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:16),(21:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
  เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:13),(21:11)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:8),(21:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(16:21),(18:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
3 ก.พ. 2561 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:7),(21:7)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 16:00
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(18:21),(18:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 17:00
มทร.ศรีวิชัย
0 - 2
มทร.ล้านนา
(21:16),(21:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 12:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:12),(21:11)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.กรุงเทพ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ล้านนา
(13:21),(19:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.อีสาน
(21:14),(21:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
***มทร.กรุงเทพไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้จึงทำให้ มทร.ตะวันออกชนะบาย *** (21:0),(21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:8),(21:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 13:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:11),(21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 14:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.อีสาน
*** เนื่องจาก มทร.กรุงเทพไม่มาทำการแข่งขันจึงทำให้ มทร.อีสาน ชนะบาย *** (21:0) , (21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.ล้านนา
(11:21),(18:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 16:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
***ทีม มทร.กรุงเทพไม่มาทำการแข่งขันส่งผลให้ มทร.สุวรรณภูมิ ชนะบาย*** (21:0), (21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 17:00
มทร.อีสาน
1 - 2
มทร.ตะวันออก
(20:22), (21:19), (11:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 18:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 1
มทร.ล้านนา
(17:21), (22:20), (21:7)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B