เทนนิส บุคคลเดียว
เทนนิส บุคคลเดียว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(6:3),(6:2)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.สุวรรณภูมิ
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(0:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
6 ก.พ. 2561 12:30
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ล้านนา
(6:0),(6:1)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
6 ก.พ. 2561 12:30
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ล้านนา
(6:0),(6:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 09.00
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.อีสาน
(1:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 09.00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.พระนคร
(1:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 09.00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(6:0),(6:2)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
1 - 0
มทร.ธัญบุรี
(6:2)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 -
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.พระนคร
(1:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 -
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(6:1),(6:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
0 - 2
มทร.พระนคร
(4:6),(0:4)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทนนิส บุคคลเดียว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 12:30
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(6:0),​(6:0)​
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 09.00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(6:2),(6:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
7 ก.พ. 2561 09.00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(6:0),(6:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(0:6),(0:6)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เทนนิส บุคคลคู่
เทนนิส บุคคลคู่ (ชายคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 12.00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.อีสาน
(6:2),(6:1)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 12.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(6:1),(6:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 12.00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(0:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 12.00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(2:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 1
มทร.พระนคร
(3:6),(7:6),(11:9)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(3:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 09.00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(6:1),(6:1)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทนนิส บุคคลคู่ (หญิงคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
-
มทร.อีสาน
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.อีสาน
(0:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.อีสาน
มทร.อีสาน ชนะ มทร.ธัญบุรี
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เทนนิส บุคคลคู่ผสม
เทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 14.00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.อีสาน
(6:0),(6:1)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(6:4),(6:4)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(0:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
8 ก.พ. 2561 -
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(6:4),(6:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 -
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(6:1),(6:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 09.00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.อีสาน
( 6 : 0 ) , ( 6: 0 )
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
  เทนนิส ประเภททีม
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ตะวันออก
ชนะ BYE -
รอบแรก -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.อีสาน
(1:6),(2:6) (1:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
ชนะ BYE -
รอบแรก -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
ชนะ BYE -
รอบแรก -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ตะวันออก
1 - 2
มทร.อีสาน
(3:6),(2:6) (6:2),(6:3) (3:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
5 ก.พ. 2561 10:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(6:3)​,(6:1) (6:3),(6:4)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.พระนคร
มทร.พระนคร ชนะ มทร.อีสาน
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ตะวันออก
1 - 2
มทร.อีสาน
(6:0),(6:0) (1:6),(0:6) (3:6),(3:6)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -