ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 เทเบิลเทนนิส ประเภททีม ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี , มทร.ล้านนา
2 เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม คู่ผสม มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา มทร.รัตนโกสินทร์ , มทร.ธัญบุรี
3 เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ ชายคู่ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.พระนคร , มทร.อีสาน
4 เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน มทร.อีสาน , มทร.พระนคร
5 เทเบิลเทนนิส ประเภททีม ทีมหญิง มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร , มทร.ธัญบุรี
7 เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ หญิงคู่ มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ มทร.อีสาน , มทร.พระนคร
8 เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา , มทร.พระนคร


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว 9 9
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ 9 8
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม 9 9
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม 9 8