เซปักตะกร้อ ทีมชุด
เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 13:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 13:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 15:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ศรีวิชัย สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 15:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมชุด (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
  เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 10:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 11:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 09:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 10:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 11:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 09:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ธัญบุรี สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 11:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 10:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 11:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 09:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 10:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 11:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 09:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 11:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ตะวันออก VS มทร.ล้านนา สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
  เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 12:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 13:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 14:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 15:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 16:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 17:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 12:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 13:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 14:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 12:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.อีสาน สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 13:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
3 ก.พ. 2561 14:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 13:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 14:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.กรุงเทพ VS มทร.อีสาน สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 15:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ล้านนา สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 16:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.กรุงเทพ สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 17:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 18:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่