หมากล้อม บุคคลเดี่ยว
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 15:30 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
  หมากล้อม คู่
หมากล้อม คู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
9 ก.พ. 2561 08:00 1 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากล้อม คู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบแรก
มทร.ล้านนา
  หมากล้อม ทีมผสม 3 คน
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 ก.พ. 2561 09:00 -
มทร.ล้านนา
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
  หมากฮอส บุคคลเดี่ยว
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
  หมากฮอส คู่
หมากฮอส คู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากฮอส คู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบแรก
มทร.ล้านนา
  หมากฮอส คู่ผสม
หมากฮอส คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากฮอส คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
  หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
  หมากรุกไทย คู่
หมากรุกไทย คู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากรุกไทย คู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
  หมากรุกไทย คู่ผสม
หมากรุกไทย คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
7 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากรุกไทย คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
  หมากล้อม ทีม 3 คน
หมากล้อม ทีม 3 คน (ชาย) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ
มทร.ล้านนา
หมากล้อม ทีม 3 คน (หญิง) 
วันที่ เวลา รายการที่ รอบ ระหว่าง สนาม