6
เหรียญทอง
7
เหรียญเงิน
6
เหรียญทองเเดง

รวม

19
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา