ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย
2 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ศรีวิชัย


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด 9 7