บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 13:30 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.ตะวันออก VS มทร.พระนคร สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 15:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 16:30 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.อีสาน สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 13:30 13 รอบแรก คู่ที่ 13 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 15:00 14 รอบแรก คู่ที่ 14 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ล้านนา สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 16:30 15 รอบแรก คู่ที่ 15 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.กรุงเทพ สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 09:00 16 รอบแรก คู่ที่ 16 มทร.ตะวันออก VS มทร.ธัญบุรี สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 10:30 17 รอบแรก คู่ที่ 17 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 13:00 18 รอบแรก คู่ที่ 18 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 10:30 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 12:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 09:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ศรีวิชัย สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 10:30 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 12:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 09:00 10 รอบแรก คู่ที่ 10 มทร.กรุงเทพ VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 10:30 11 รอบแรก คู่ที่ 11 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 12:00 12 รอบแรก คู่ที่ 12 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี