บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 13:30 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.ตะวันออก VS มทร.พระนคร สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 15:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 16:30 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.อีสาน สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 13:30 13 รอบแรก คู่ที่ 13 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 15:00 14 รอบแรก คู่ที่ 14 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ล้านนา สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 16:30 15 รอบแรก คู่ที่ 15 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.กรุงเทพ สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 09:00 16 รอบแรก คู่ที่ 16 มทร.ตะวันออก VS มทร.ธัญบุรี สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 10:30 17 รอบแรก คู่ที่ 17 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 13:00 18 รอบแรก คู่ที่ 18 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 14:00 23 รอบสอง คู่ที่ 23 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 15:30 24 รอบสอง คู่ที่ 24 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 17:00 25 รอบสอง คู่ที่ 25 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 18:30 26 รอบสอง คู่ที่ 26 มทร.กรุงเทพ VS มทร.พระนคร - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
8 ก.พ. 2561 12:00 29 รอบสาม คู่ที่ 29 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
8 ก.พ. 2561 13:30 30 รอบสาม คู่ที่ 30 มทร.ล้านนา VS มทร.กรุงเทพ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
9 ก.พ. 2561 12:00 33 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 33 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ล้านนา - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
9 ก.พ. 2561 13:30 34 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 34 มทร.ธัญบุรี VS มทร.กรุงเทพ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 10:30 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 12:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 09:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ศรีวิชัย สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 10:30 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 12:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 09:00 10 รอบแรก คู่ที่ 10 มทร.กรุงเทพ VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 10:30 11 รอบแรก คู่ที่ 11 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 12:00 12 รอบแรก คู่ที่ 12 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 08:00 19 รอบสอง คู่ที่ 19 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 09:30 20 รอบสอง คู่ที่ 20 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ตะวันออก - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 11:00 21 รอบสอง คู่ที่ 21 มทร.ล้านนา VS มทร.ธัญบุรี - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
7 ก.พ. 2561 12:30 22 รอบสอง คู่ที่ 22 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
8 ก.พ. 2561 09:00 27 รอบสาม คู่ที่ 27 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ธัญบุรี - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
8 ก.พ. 2561 10:30 28 รอบสาม คู่ที่ 28 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.อีสาน - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
9 ก.พ. 2561 09:00 31 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 31 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
9 ก.พ. 2561 10:30 32 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 32 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.อีสาน - โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี