วอลเลย์บอลชายหาด
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.กรุงเทพ
(19:21),(21:16),(15:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 09:40
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:8),(21:2)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 10:20
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:13),(17:21),(15:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ
1 - 2
มทร.ตะวันออก
(16:21),(22:20),(10:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 09:40
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(9:21),(8:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 10:20
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.พระนคร
(21:4),(21:3)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.ตะวันออก
(17:21),(21:9),(15:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 09:40
มทร.ธัญบุรี
1 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(21:17),(16:21),(10:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 10:20
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.พระนคร
(21:8),(21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 11:10
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(21:9),(21:10)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(14:21),(13:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 12:50
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(17:21),(15:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 11:10
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:9),(21:8)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:7),(21:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 12:50
มทร.ตะวันออก
1 - 2
มทร.กรุงเทพ
(21:19),(8:21),(8:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 11:10
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:8),(21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:6),(21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 12:50
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(16:21),(14:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B