เปตอง ทีม 3 คน
เปตอง ทีม 3 คน (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
8 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ศรีวิชัย
- - -
มทร.ตะวันออก
อันดับ 3 มทร.ศรีวิชัย และ มทร.ตะวันออก
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
8 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ธัญบุรี
- - -
มทร.พระนคร
มทร.พระนคร ชนะ มทร.ธัญบุรี
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง ทีม 3 คน (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
8 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ตะวันออก
- - -
มทร.อีสาน
อันดับ 3 มทร.ตะวันออก และ มทร.อีสาน
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
8 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ล้านนา
- - -
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.ล้านนา ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เปตอง ทีม 2 คน
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 15:00
มทร.พระนคร
- - -
มทร.ตะวันออก
อันดับ 3 มทร.พระนคร และ มทร.ตะวันออก
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
6 ก.พ. 2561 16:00
มทร.รัตนโกสินทร์
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ตะวันออก
- - -
มทร.ศรีวิชัย
อันดับ 3 มทร.ตะวันออก และ มทร.ศรีวิชัย
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
6 ก.พ. 2561 16:00
มทร.รัตนโกสินทร์
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เปตอง คู่ผสม
เปตอง คู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 15:00
มทร.พระนคร
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
อันดับ 3 มทร.พระนคร และ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
7 ก.พ. 2561 16:00
มทร.รัตนโกสินทร์
- - -
มทร.ธัญบุรี
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง คู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
  เปตอง บุคคลเดี่ยว
เปตอง บุคคลเดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 15:00
มทร.อีสาน
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
อันดับ 3 มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
5 ก.พ. 2561 16:00
มทร.พระนคร
- - -
มทร.พระนคร
มทร.พระนคร 1 ชนะ มทร.พระนคร 2
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง บุคคลเดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ธัญบุรี
- - -
มทร.ล้านนา
อันดับ 3 มทร.ธัญบุรี และ มทร.ล้านนา
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
5 ก.พ. 2561 16:00
มทร.ศรีวิชัย
- - -
มทร.ล้านนา
มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.ล้านนา
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง
เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
9 ก.พ. 2561 12:00
มทร.กรุงเทพ
- - -
มทร.ศรีวิชัย
อันดับ 3 มทร.กรุงเทพ และ มทร.ศรีวิชัย
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
9 ก.พ. 2561 14:00
มทร.รัตนโกสินทร์
- - -
มทร.ตะวันออก
มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.ตะวันออก
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
9 ก.พ. 2561 12:00
มทร.พระนคร
- - -
มทร.ล้านนา
อันดับ 3 มทร.พระนคร และ มทร.ล้านนา
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
9 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ธัญบุรี
- - -
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ธัญบุรี ชนะ มทร.ศรีวิชัย
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -