เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว
เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(11:4),(11:5),(11:2)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.พระนคร
(11:7),(11:8),(11:5)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.รัตนโกสินทร์
3 - 2
มทร.กรุงเทพ
(11:9),(10:12),(9:11),(11:5),(11:4)=(3:2)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ธัญบุรี
(11:5),(11:3),(11:8)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:30
มทร.รัตนโกสินทร์
1 - 3
มทร.ตะวันออก
(11:8),(1:11),(6:11),(7:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:30
มทร.พระนคร
3 - 1
มทร.กรุงเทพ
(11:7),(11:4),(7:11),(11:8)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:30
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.ล้านนา
(11:6),(11:2),(11:7)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 14:30
มทร.อีสาน
3 - 1
มทร.ศรีวิชัย
(11:9),(11:8),(9:11),(11:7)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 15:30
มทร.ล้านนา
1 - 3
มทร.ศรีวิชัย
(7:11),(9:11),(11:9),(9:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:30
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 3
มทร.อีสาน
(6:11),(8:11),(2:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:30
มทร.พระนคร
3 - 1
มทร.ธัญบุรี
(11:5),(11:6),(6:11),(11:8)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:30
มทร.ตะวันออก
2 - 3
มทร.อีสาน
(6:11),(12:14),(11:4),(11:4),(8:11)=(2:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.อีสาน
(11:6),(11:9),(11:5)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 09:30
มทร.พระนคร
2 - 3
มทร.อีสาน
(8:11),(11:7),(9:11),(11:8),(6:11)=(2:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.อีสาน
มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.อีสาน
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 13:00
มทร.กรุงเทพ
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(11:7),(11:6),(12:10)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 13:00
มทร.พระนคร
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(11:1),(11:2),(11:2)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.อีสาน
(11:4),(11:8),(11:7)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.ธัญบุรี
(11:5),(11:6),(11:4)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ตะวันออก
0 - 3
มทร.รัตนโกสินทร์
(4:11),(8:11),(9:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 13:30
มทร.อีสาน
0 - 3
มทร.ศรีวิชัย
(6:11),(7:11),(6:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 13:30
มทร.พระนคร
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(11:5),(11:9),(11:4)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 15:00
มทร.กรุงเทพ
3 - 1
มทร.ธัญบุรี
(11:3),(11:8),(8:11),(11:5)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:00
มทร.พระนคร
0 - 3
มทร.ล้านนา
(5:11),(6:11),(10:12)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(11:3),(11:3),(11:3)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 3
มทร.พระนคร
(11:4),(11:9),(5:11),(8:11),(5:11)=(2:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 09:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 1
มทร.ล้านนา
(5:11),(11:8),(11:9),(11:6)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ล้านนา
3 - 2
มทร.พระนคร
(8:11),(5:11),(11:9),(11:7),(11:6)=(3:2)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 10:30
มทร.กรุงเทพ
0 - 3
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา ชนะ มทร.กรุงเทพ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ (ชายคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ตะวันออก
0 - 3
มทร.อีสาน
(11:13),(4:11),(6:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
1 - 3
มทร.พระนคร
(4:11),(6:11),(11:7),(4:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(11:9),(11:8),(11:5)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ล้านนา
0 - 3
มทร.อีสาน
(2:11),(3:11),(3:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(13:11),(11:7),(11:9)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 09:30
มทร.พระนคร
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ตะวันออก
1 - 3
มทร.รัตนโกสินทร์
(11:4),(10:12),(9:11),(6:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.อีสาน
(11:8),(11:4),(11:5)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 10:30
มทร.พระนคร
3 - 1
มทร.ศรีวิชัย
(11:3),(8:11),(11:8),(12:10)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 10:30
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ธัญบุรี
(11:4),(11:6),(12:10)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 10:30
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 3
มทร.พระนคร
(9:11),(6:11),(8:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
3 - 1
มทร.พระนคร
(11:9),(11:5),(9:11),(11:7)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน
1 - 3
มทร.พระนคร
(5:11),(8:11),(11:6),(7:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.พระนคร
มทร.ล้านนา ชนะ มทร.พระนคร
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ (หญิงคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.กรุงเทพ
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ตะวันออก
0 - 3
มทร.อีสาน
(4:11),(3:11),(6:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.พระนคร
(3:11),(1:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.กรุงเทพ
3 - 2
มทร.ตะวันออก
(4:11),(11:9),(11:4),(4:11),(11:6)=(3:2)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
7 ก.พ. 2561 11:00
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(11:7),(11:5),(11:9)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 11:00
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ล้านนา
(11:3),(11:2),(11:4)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 11:00
มทร.อีสาน
1 - 3
มทร.พระนคร
(2:11),(11:5),(9:11),(7:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 11:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 3
มทร.ล้านนา
(5:11),(3:11),(2:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.อีสาน
(11:3),(11:9),(11:4)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.พระนคร
1 - 3
มทร.ล้านนา
(7:11),(12:10),(8:11),(10:12)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 10:00
มทร.กรุงเทพ
1 - 3
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา ชนะ มทร.กรุงเทพ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน
1 - 3
มทร.พระนคร
(8:11),(11:7),(9:11),(10:12)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.รัตนโกสินทร์
(8:11),(3:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(11:7),(11:4),(11:1)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 09:30
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 3
มทร.ธัญบุรี
(3:11),(5:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ตะวันออก
0 - 3
มทร.อีสาน
(1:11),(1:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.พระนคร
(11:3),(11:8),(11:7)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 09:30
มทร.กรุงเทพ
0 - 3
มทร.ล้านนา
(7:11),(4:11),(8:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ล้านนา
3 - 1
มทร.พระนคร
(11:5),(12:14),(11:7),(11:5)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(11:6),(11:9),(11:7)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ธัญบุรี
3 - 1
มทร.อีสาน
(13:15),(11:6),(11:6),(11:6)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.ล้านนา
(11:7),(11:8),(11:9)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 11:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(11:3),(11:2),(11:4)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 11:30
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.ศรีวิชัย
(3:11),(5:11),(5:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ล้านนา
1 - 3
มทร.ศรีวิชัย
(12:10),(10:12),(1:11),(6:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
  เทเบิลเทนนิส ประเภททีม
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.พระนคร
(5:11),(9:11),(11:6),(6:11)=(1:3) (5:11),(6:11),(9:11) =(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(6:11),(7:11),(4:11)=(0:3) (3:11),(4:11),(8:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(11:5),(11:6),(11:3)=(3:0) (11:2),(12:10),(11:6)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน
1 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(11:6),(11:7),(13:11)=(3:0) (7:11),(9:11),(12:14)=(0:3) (5:11),(6:11),(14:12),(5:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.พระนคร
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
(11:2),(11:7),(11:9)=(3:0) (11:5),(11:7),(10:12),(9:11),(5:11)=(2:3) (11:13),(14:12),(6:11),(11:5),(11:5)=(3:2)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(3:11),(9:11),(11:5),(4:11)=(1:3) (8:11),(12:10),(3:11),(11:6),(5:11)=(2:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
5 ก.พ. 2561 14:30
มทร.พระนคร
2 - 1
มทร.ศรีวิชัย
(5:11),(11:13),(7:11)=(0:3) (11:5),(10:12),(11:9),(8:11),(12:10)=(3:2) (11:8),(11:7),(11:5)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
5 ก.พ. 2561 10:30
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.อีสาน
(11:5),(11:2),(11:7)=(3:0) (12:10),(11:6),(11:3)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(6:11),(1:11),(11:9),(6:11)=(1:3) (1:11),(4:11),(5:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 10:30
มทร.กรุงเทพ
ชนะ BYE -
- -
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.พระนคร
(11:3),(8:11),(9:11),(5:11)=(1:3) (11:2),(11:6),(11:3)=(3:0) (4:11),(11:5),(11:7),(11:8)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
5 ก.พ. 2561 13:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.กรุงเทพ
(4:11),(4:11),(6:11)=(0:3) (9:11),(11:3),(11:5),(11:13),(11:9),=(3:2) (10:12),(6:11),(6:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
5 ก.พ. 2561 14:30
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
(11:1),(11:7),(11:8)=(3:0) (11:8),(11:4),(11:2)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -