ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 เทนนิส บุคคลคู่ ชายคู่ มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร , มทร.ธัญบุรี
2 เทนนิส บุคคลเดียว ชาย มทร.พระนคร มทร.พระนคร มทร.อีสาน , มทร.ธัญบุรี
3 เทนนิส ประเภททีม ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.อีสาน มทร.ตะวันออก , มทร.ธัญบุรี
4 เทนนิส บุคคลคู่ผสม คู่ผสม มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.ธัญบุรี , มทร.ธัญบุรี
6 เทนนิส บุคคลคู่ หญิงคู่ มทร.อีสาน มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา , มทร.อีสาน , มทร.อีสาน
7 เทนนิส บุคคลเดียว หญิง มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.ตะวันออก , มทร.ศรีวิชัย
8 เทนนิส ประเภททีม ทีมหญิง มทร.อีสาน มทร.ตะวันออก -


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เทนนิส บุคคลเดียว 7 5
เทนนิส บุคคลคู่ 6 4
เทนนิส บุคคลคู่ผสม 5 5
เทนนิส ประเภททีม 5 4