บาสเกตบอล บาสเกตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ระหว่าง รอบ สาย สนาม
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 09:00 คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 10:30 คู่ที่ 2 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ รอบแรก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 12:00 คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา รอบแรก สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 13:30 คู่ที่ 4 มทร.ตะวันออก VS มทร.พระนคร รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 15:00 คู่ที่ 5 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา รอบแรก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 16:30 คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.อีสาน รอบแรก สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 2 สมโภช 700 ปี
ฟุตบอล ฟุตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ระหว่าง รอบ สาย สนาม
ฟุตบอล (ทีมชาย) 10:00 คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก รอบแรก สาย A สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
ฟุตบอล (ทีมชาย) 12:00 คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย B สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
ฟุตบอล (ทีมชาย) 14:00 คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย C สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
ประเภทกีฬา เวลา ระหว่าง รอบ สาย สนาม
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 09:00 คู่ที่ 1 มทร.ธัญบุรี VS มทร.กรุงเทพ รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 10:30 คู่ที่ 2 มทร.ตะวันออก VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 12:00 คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 13:30 คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 15:00 คู่ที่ 2 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี รอบแรก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 16:30 คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร รอบแรก สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
ประเภทกีฬา เวลา ระหว่าง รอบ สาย สนาม
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 09:00 คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ รอบแรก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 09:00 คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี รอบแรก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 10:00 คู่ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 10:00 คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ รอบแรก สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 11:00 คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ รอบแรก สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 11:00 คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ รอบแรก สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 12:00 คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ รอบแรก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 12:00 คู่ที่ 1 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.อีสาน รอบแรก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 13:00 คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก รอบแรก สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 13:00 คู่ที่ 2 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ รอบแรก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 14:00 คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 14:00 คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ รอบแรก สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 15:00 คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย A สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 16:00 คู่ที่ 5 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ รอบแรก สาย B สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 17:00 คู่ที่ 6 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา รอบแรก สาย C สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภทกีฬา เวลา ระหว่าง รอบ สาย สนาม
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:00 คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ รอบแรก สาย A สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:40 คู่ที่ 2 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ รอบแรก สาย B สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 10:20 คู่ที่ 3 มทร.ล้านนา VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย C สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 11:10 คู่ที่ 1 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย A สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:00 คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย A สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:50 คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก รอบแรก สาย A สนามวอลเลย์บอลชายหาดสมโภช 700 ปี
ฟุตซอล ฟุตซอล
ประเภทกีฬา เวลา ระหว่าง รอบ สาย สนาม
ฟุตซอล (ทีมชาย) 09:00 คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
ฟุตซอล (ทีมชาย) 10:30 คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.ธัญบุรี รอบแรก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
ฟุตซอล (ทีมชาย) 12:00 คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 13:30 คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก รอบแรก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 15:00 คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย รอบแรก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี