บาสเกตบอล บาสเกตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 09:00
มทร.กรุงเทพ 1WA
21 - 47
มทร.ศรีวิชัย 3WA
(21:47)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 10:30
มทร.ธัญบุรี 1WB
44 - 53
มทร.รัตนโกสินทร์ 3WB
(44:53)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 12:00
มทร.อีสาน 1WC
52 - 29
มทร.ล้านนา 3WC
(52:29)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 13:30
มทร.ตะวันออก 3MA
54 - 77
มทร.พระนคร 1MA
(54:77)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 15:00
มทร.ศรีวิชัย 3MB
35 - 58
มทร.ล้านนา 1MB
(35:58)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 16:30
มทร.กรุงเทพ 1MC
67 - 37
มทร.อีสาน 3MC
(67:37)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตบอล ฟุตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตบอล (ทีมชาย) 10:00
มทร.อีสาน A1
4 - 1
มทร.ตะวันออก A2
มทร.อีสาน (No.4 : 14') - มทร.ตะวันออก (No.8 : 24') มทร.อีสาน (No.9 : 22') - มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน (No.6 : 45+1') - มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน (No.15 : 58') - มทร.ตะวันออก
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตบอล (ทีมชาย) 12:00
มทร.ล้านนา B1
3 - 0
มทร.ศรีวิชัย B2
มทร.ล้านนา (No.11 : 10') - มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา (No.11 : 52') - มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา (No.6 : 90+2') - มทร.ศรีวิชัย
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
ฟุตบอล (ทีมชาย) 14:00
มทร.พระนคร C1
6 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ B3
มทร.พระนคร (No.11 : 11') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.7 : 29') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.8 : 45') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.6 : 58') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.4 : 70') - มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร (No.4 : 80') - มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 09:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(25:16),(25:22),(25:23)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 10:30
มทร.ตะวันออก
3 - 1
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:25),(25:23),(25:20),(25:20)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 12:00
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(25:9),(25:21),(25:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 13:30
มทร.กรุงเทพ
0 - 3
มทร.ล้านนา
(9:25),(13:25),(12:25)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 15:00
มทร.สุวรรณภูมิ
3 - 1
มทร.ธัญบุรี
(25:16),(20:25),(25:20),(25:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 16:30
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.พระนคร
(25:14),(25:17),(25:20)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:13),(21:18)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 09:00
มทร.พระนคร
1 - 2
มทร.ธัญบุรี
(21:13),(17,21),(13,21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 10:00
มทร.ศรีวิชัย
1 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(22:20),(13:21),(15:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 10:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:11),(21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 11:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
(22:20),(21:4)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 11:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
*** เนื่องจาก มทร.กรุงเทพ ไม่มาทำการแข่งขัน ให้ทีม มทร.ตะวันออกชนะบาย *** (21:0),(21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 12:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:13),(21:11)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 12:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.อีสาน
(21:14),(21:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 13:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:8),(21:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 13:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
***มทร.กรุงเทพไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้จึงทำให้ มทร.ตะวันออกชนะบาย *** (21:0),(21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 14:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(16:21),(18:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 14:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:8),(21:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:7),(21:7)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 16:00
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(18:21),(18:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 17:00
มทร.ศรีวิชัย
0 - 2
มทร.ล้านนา
(21:16),(21:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.กรุงเทพ
(19:21),(21:16),(15:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:40
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:8),(21:2)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 10:20
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:13),(17:21),(15:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 11:10
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(21:9),(21:10)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(14:21),(13:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:50
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(17:21),(15:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล ฟุตซอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตซอล (ทีมชาย) 09:00
มทร.อีสาน A1
0 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ A2
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล (ทีมชาย) 10:30
มทร.ล้านนา B1
2 - 2
มทร.ธัญบุรี B2
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
ฟุตซอล (ทีมชาย) 12:00
มทร.พระนคร C1
5 - 0
มทร.ศรีวิชัย B3
มทร.พระนคร ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 13:30
มทร.ล้านนา A1
6 - 0
มทร.ตะวันออก A2
มทร.ล้านนา ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 15:00
มทร.อีสาน B1
3 - 1
มทร.ศรีวิชัย B2
มทร.อีสาน ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B# เหรียญ จำนวน ชิงเหรียญเเล้ว
1 เหรียญทอง 0 0
2 เหรียญทองเเดง 0 0
รวม 0 0