28
เหรียญทอง
17
เหรียญเงิน
18
เหรียญทองเเดง

รวม

63
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา