เทนนิส บุคคลเดียว
เทนนิส บุคคลเดียว (ชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบแรก คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบแรก คู่ที่  มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 12:30 รอบแรก คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 12:30 รอบแรก คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 09.00 รอบสอง คู่ที่  มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 09.00 รอบสอง คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 09.00 รอบสอง คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 09:00 รอบสอง คู่ที่  มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 - รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 - รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
9 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่  มทร.พระนคร VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เทนนิส บุคคลเดียว (หญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 12:30 รอบแรก คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 09.00 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 09.00 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ตะวันออก VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
9 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
  เทนนิส บุคคลคู่
เทนนิส บุคคลคู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 12.00 รอบแรก คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 12.00 รอบแรก คู่ที่  มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 12.00 รอบแรก คู่ที่  มทร.ล้านนา VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 12.00 รอบแรก คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 09:00 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 09:00 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
9 ก.พ. 2561 09.00 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เทนนิส บุคคลคู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 09:00 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 09:00 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
  เทนนิส บุคคลคู่ผสม
เทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 14.00 รอบแรก คู่ที่  มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 14:00 รอบแรก คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 14:00 รอบแรก คู่ที่  มทร.ล้านนา VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 - รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 - รอบรองชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ธัญบุรี VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
9 ก.พ. 2561 09.00 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่  มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
  เทนนิส ประเภททีม
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.ตะวันออก VS - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 09:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 09:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 09:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.ธัญบุรี VS - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 09:00 5 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 10:00 6 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 13:00 7 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)