แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว
แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21-4),(21-4)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.พระนคร
(12-21),(22-24)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21-8),(21-7)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:00
มทร.สุวรรณภูมิ
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(19-21),(7-21)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:25
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21-17),(21-17)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:25
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21-12),(21-18)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:25
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21-19),(21-16)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:25
มทร.รัตนโกสินทร์
- - ชนะ BYE
มทร.กรุงเทพ
มทร.กรุงเทพ ชนะ BYE
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 10:00
มทร.ล้านนา
1 - 2
มทร.พระนคร
21:11 , 13:21 , 19:21
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
21:3 , 21:2
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
21:15 , 21:16
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 10:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
21:14 , 21:14
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 12:15
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.อีสาน
21:18 , 21:16
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 12:15
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.พระนคร
10-21 , 10-21
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 10:00
มทร.พระนคร
0 - 2
มทร.พระนคร
16:21 , 18:21
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 10:50
มทร.กรุงเทพ
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21-11),(21-12)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:50
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.ล้านนา
(5-21),(3-21)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:50
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.พระนคร
(21-16),(21-9)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 10:50
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(14-21),(21-23)
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 10:25
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
21:6 , 21:9
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 10:25
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.ล้านนา
6:21 , 4:21
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 10:25
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.อีสาน
21:6 , 21:10
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 10:25
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ตะวันออก
9:21 , 8:21
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 12:45
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
21:6 , 21:6
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 12:45
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.ตะวันออก
21:8 , 21:1
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 10:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
21:6 , 21:4
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  แบดมินตัน บุคคลคู่
แบดมินตัน บุคคลคู่ (ชายคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21-6),(21-10)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ล้านนา
(14-21),(17-21)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.ตะวันออก
2 - 1
มทร.กรุงเทพ
(15-21),(21-14),(21-12)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21-14),(21-19)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.อีสาน
(21-13),(21-15)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
(21-18),(20-22),(21-16)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.ตะวันออก
2 - 1
มทร.รัตนโกสินทร์
21:9,19:21,21:18
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 11:15
มทร.กรุงเทพ
2 - 1
มทร.พระนคร
22:24,21:14,21:18
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 10:55
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
21:13 , 21:12
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 10:55
มทร.ตะวันออก
2 - 1
มทร.อีสาน
18:21 , 21:11 , 24:22
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 10:55
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
21:8 , 21:6
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 10:55
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
15:21 , 16:21
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 13:15
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ตะวันออก
21:9 , 21:14
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 13:15
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.กรุงเทพ
22:20 , 9:21 , 23:21
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 10:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
21:16 , 21:17
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน บุคคลคู่ (หญิงคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 12:05
มทร.กรุงเทพ
-
มทร.ล้านนา
- -
7 ก.พ. 2561 12:05
มทร.กรุงเทพ
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
21:12,21:19
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12:05
มทร.ล้านนา 1
2 - 0
มทร.ตะวันออก 1
(21-3),(21-6)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12:05
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
21:0,21,0
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11:20
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
21:5 , 21:5
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11:20
มทร.สุวรรณภูมิ
0 - 2
มทร.ล้านนา
2:21 , 8:21
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11:20
มทร.พระนคร
0 - 2
มทร.ล้านนา
11:21 , 13:21
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11:20
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.อีสาน
6:21 , 11:21
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 13:45
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
21:15 , 21:17
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 13:45
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.อีสาน
21:17 , 21:14
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 10:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
21:8 , 21:6
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
  แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม
แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
7 ก.พ. 2561 12.30
มทร.ล้านนา
1 - 2
มทร.รัตนโกสินทร์
21:13,12:21,17:21
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12.30
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(16-21),(13-21)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12.30
มทร.ตะวันออก
2 - 1
มทร.สุวรรณภูมิ
15:21,21:18,21:12
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12.50
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.อีสาน
(21-18),(19-21),(21-12)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12.55
มทร.สุวรรณภูมิ
0 - 2
มทร.พระนคร
(14-21),(13-21)
ผลเป็นทางการ
- -
7 ก.พ. 2561 12.55
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(17-21),(11-21)
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11.45
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
21:13 , 21:12
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11.45
มทร.กรุงเทพ
2 - 0
มทร.ตะวันออก
21:13 , 21:10
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11.45
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.พระนคร
แพ้บาย
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 11.45
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ตะวันออก
12:21 , 16:21
ผลเป็นทางการ
- -
8 ก.พ. 2561 14.15
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
21:13 , 21:15
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
8 ก.พ. 2561 14.15
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.ตะวันออก
21:13 , 21:8
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
9 ก.พ. 2561 10.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
24:22 , 21:19
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
  แบดมินตัน ประเภททีม
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 10.00
มทร.กรุงเทพ
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.กรุงเทพ VS มทร.รัตนโกสินทร์ เดี่ยวมือ2 21:10 , 21:4 เดี่ยวมือ1 21:12 , 21:4
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 10.00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ล้านนา
มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา เดี่ยวมือ2 12:21 , 12:21 เดี่ยวมือ1 11:21 , 5:21
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 10:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.ตะวันออก
มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก เดี่ยวมือ2 12:21 , 19:21 เดี่ยวมือ1 21:13 , 21:13 คู่มือ1 19:21 , 21:17 , 21:6
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 10.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.อีสาน
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:6,21;9 เดี่ยวมือสอง 21:9,21:5
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 10.00
มทร.กรุงเทพ
2 - 1
มทร.ล้านนา
เดี่ยวมือหนึ่ง 6:21,4:21 เดี่ยวมือสอง 21:17,21:23,21:16 คู่มือหนึ่ง. 15:21,21:11,21:12
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 12.00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.พระนคร
เดี่ยวมือหนึ่ง 11:21,8:21,18:21 เดี่ยวมือสอง 15:21,16:21
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
5 ก.พ. 2561 11.30
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 1
มทร.ตะวันออก
มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก คู่มือ1 16:21 , 15:21 เดี่ยวมือ2 21:13 , 21:15 เดี่ยวมือ1 21:12 , 21:6
ผลเป็นทางการ
- -
5 ก.พ. 2561 11.30
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.อีสาน
มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน คู่มือ1 21:15 , 21:9 เดี่ยวมือ 21:4 , 21:4
ผลเป็นทางการ
- -
6 ก.พ. 2561 10.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:7,21:8 เดี่ยวมือสอง 21:5,21:6
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 10.00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:19,21:11 เดี่ยวมือสอง 21:18,21:16
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
6 ก.พ. 2561 12.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:11,21:8 เดี่ยวมือสอง 21:9,21:9
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -