หมากล้อม บุคคลเดี่ยว
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 15:30
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  หมากล้อม คู่
หมากล้อม คู่ (ชายคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
9 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากล้อม คู่ (หญิงคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบแรก
  หมากล้อม ทีมผสม 3 คน
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
7 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
-
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
  หมากฮอส บุคคลเดี่ยว
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  หมากฮอส คู่
หมากฮอส คู่ (ชายคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากฮอส คู่ (หญิงคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบแรก
  หมากฮอส คู่ผสม
หมากฮอส คู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
7 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากฮอส คู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
  หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  หมากรุกไทย คู่
หมากรุกไทย คู่ (ชายคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากรุกไทย คู่ (หญิงคู่)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  หมากรุกไทย คู่ผสม
หมากรุกไทย คู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
7 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากรุกไทย คู่ผสม (คู่ผสม)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
  หมากล้อม ทีม 3 คน
หมากล้อม ทีม 3 คน (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
หมากล้อม ทีม 3 คน (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ