ฟุตบอล
ฟุตบอล (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 10:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
3 ก.พ. 2561 12:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.ศรีวิชัย สาย B สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
3 ก.พ. 2561 14:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย C สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
4 ก.พ. 2561 10:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
4 ก.พ. 2561 10:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย สาย B สนามกีฬาเทศบาล เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 12:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย C สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 13:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย A สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 13:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.ล้านนา VS มทร.กรุงเทพ สาย B สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 13:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร สาย C สนามกีฬาเทศบาล เชียงใหม่
ฟุตบอล (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม