ฟุตบอล
ฟุตบอล (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 10:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
3 ก.พ. 2561 12:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.ศรีวิชัย สาย B สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
3 ก.พ. 2561 14:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย C สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
4 ก.พ. 2561 10:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก สาย A สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
4 ก.พ. 2561 10:00 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย สาย B สนามกีฬาเทศบาล เชียงใหม่
4 ก.พ. 2561 12:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย C สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 13:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย A สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 13:00 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.ล้านนา VS มทร.กรุงเทพ สาย B สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 13:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร สาย C สนามกีฬาเทศบาล เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:00 10 รอบสอง คู่ที่ 10 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ตะวันออก - สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 11:00 11 รอบสอง คู่ที่ 11 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ - สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 13:00 12 รอบสอง คู่ที่ 12 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 15:00 13 รอบสอง คู่ที่ 13 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ล้านนา - สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 09:00 14 รอบสาม คู่ที่ 14 มทร.ธัญบุรี VS มทร.อีสาน - สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 11:00 15 รอบสาม คู่ที่ 15 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามฟุตบอล 2 (700 ปี)
10 ก.พ. 2561 09:00 16 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 16 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
10 ก.พ. 2561 11:00 17 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 17 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
ฟุตบอล (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม