เปตอง ทีม 3 คน
เปตอง ทีม 3 คน (ทีมชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
8 ก.พ. 2561 13:00 5 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 5 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 15:00 7 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เปตอง ทีม 3 คน (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
8 ก.พ. 2561 13:00 6 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 6 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
8 ก.พ. 2561 15:00 8 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 8 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
  เปตอง ทีม 2 คน
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 15:00 7 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 16:00 9 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 15:00 8 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 8 มทร.ตะวันออก VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
6 ก.พ. 2561 16:00 10 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
  เปตอง คู่ผสม
เปตอง คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 15:00 4 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 4 มทร.พระนคร VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
7 ก.พ. 2561 16:00 5 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เปตอง คู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
  เปตอง บุคคลเดี่ยว
เปตอง บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 15:00 7 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 16:00 9 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 มทร.พระนคร VS มทร.พระนคร - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เปตอง บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 15:00 8 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 8 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
5 ก.พ. 2561 16:00 10 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
  เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง
เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง (ชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
9 ก.พ. 2561 12:00 3 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 3 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
9 ก.พ. 2561 14:00 5 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง (หญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
9 ก.พ. 2561 12:00 4 รอบชิงอันดับ 3 คู่ที่ 4 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
9 ก.พ. 2561 14:00 6 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬากลาง (700 ปี)