ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 วอลเลย์บอล ทีมชาย มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน
2 วอลเลย์บอล ทีมหญิง มทร.ธัญบุรี มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
วอลเลย์บอล 9 7