ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 หมากล้อม คู่ ชายคู่ มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.รัตนโกสินทร์
2 หมากฮอส คู่ผสม คู่ผสม มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน
3 หมากล้อม บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.อีสาน มทร.พระนคร มทร.พระนคร , มทร.ล้านนา , มทร.รัตนโกสินทร์
4 หมากล้อม ทีม 3 คน ชาย มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย -
5 หมากฮอส คู่ ชายคู่ มทร.อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ธัญบุรี
6 หมากรุกไทย คู่ผสม คู่ผสม มทร.ตะวันออก มทร.กรุงเทพ มทร.อีสาน
7 หมากฮอส บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์
8 หมากรุกไทย คู่ ชายคู่ มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ตะวันออก มทร.ศรีวิชัย
9 หมากล้อม ทีมผสม 3 คน คู่ผสม - - -
10 หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.ศรีวิชัย มทร.ตะวันออก มทร.รัตนโกสินทร์
11 หมากล้อม บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.พระนคร
12 หมากล้อม ทีม 3 คน หญิง - - -
13 หมากฮอส คู่ หญิงคู่ - - -
15 หมากฮอส บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.อีสาน มทร.ตะวันออก มทร.ตะวันออก
16 หมากรุกไทย คู่ หญิงคู่ มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ
18 หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.ล้านนา
19 หมากล้อม คู่ หญิงคู่ - - -


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว 6 4
หมากล้อม คู่ 6 3
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน 5 4
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว 6 5
หมากฮอส คู่ 6 5
หมากฮอส คู่ผสม 6 5
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว 8 5
หมากรุกไทย คู่ 8 5
หมากรุกไทย คู่ผสม 6 5
หมากล้อม ทีม 3 คน 0 0