ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 เปตอง ทีม 3 คน ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี มทร.ศรีวิชัย , มทร.ตะวันออก
2 เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง ชาย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ตะวันออก มทร.กรุงเทพ , มทร.ศรีวิชัย
3 เปตอง บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.พระนคร มทร.พระนคร มทร.อีสาน , มทร.สุวรรณภูมิ
4 เปตอง คู่ผสม คู่ผสม มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.พระนคร , มทร.สุวรรณภูมิ
5 เปตอง ทีม 2 คน ทีมชาย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.พระนคร , มทร.ตะวันออก
6 เปตอง ทีม 3 คน ทีมหญิง มทร.ล้านนา มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ตะวันออก , มทร.อีสาน
7 เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง หญิง มทร.ธัญบุรี มทร.ศรีวิชัย มทร.พระนคร , มทร.ล้านนา
8 เปตอง บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา มทร.ธัญบุรี , มทร.ล้านนา
10 เปตอง ทีม 2 คน ทีมหญิง มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ตะวันออก , มทร.ศรีวิชัย


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
เปตอง ทีม 3 คน 9 9
เปตอง ทีม 2 คน 9 9
เปตอง คู่ผสม 9 9
เปตอง บุคคลเดี่ยว 9 9
เปตอง บุคคลเดี่ยวมือยิง 9 9