แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว
แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 10:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.กรุงเทพ VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.อีสาน VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:25 5 - คู่ที่ 5 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:25 6 - คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:25 7 - คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:25 8 - คู่ที่ 8 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:00 9 รอบสอง คู่ที่ 9 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:00 10 รอบสอง คู่ที่ 10 มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:00 11 รอบสอง คู่ที่ 11 มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:00 12 รอบสอง คู่ที่ 12 มทร.พระนคร VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 12:15 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.พระนคร VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 12:15 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
9 ก.พ. 2561 10:00 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.พระนคร VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 10:50 1 - คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:50 2 - คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:50 3 - คู่ที่ 3 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:50 4 - คู่ที่ 4 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:25 5 รอบสอง คู่ที่ 5 มทร.พระนคร VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:25 6 รอบสอง คู่ที่ 6 มทร.ตะวันออก VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:25 7 รอบสอง คู่ที่ 7 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:25 8 รอบสอง คู่ที่ 8 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 12:45 9 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 12:45 10 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
9 ก.พ. 2561 10:00 11 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
  แบดมินตัน บุคคลคู่
แบดมินตัน บุคคลคู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 11:15 1 - คู่ที่ 1 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 2 - คู่ที่ 2 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 3 - คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 4 - คู่ที่ 4 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 5 - คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 6 - คู่ที่ 6 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ธัญบุรี - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 7 - คู่ที่ 7 มทร.ตะวันออก VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:15 8 - คู่ที่ 8 มทร.กรุงเทพ VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:55 9 - คู่ที่ 9 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:55 10 - คู่ที่ 10 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:55 11 - คู่ที่ 11 มทร.ล้านนา VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:55 12 - คู่ที่ 12 มทร.ตะวันออก VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 13:15 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.พระนคร VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 13:15 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.ล้านนา VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
9 ก.พ. 2561 10:00 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
แบดมินตัน บุคคลคู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 12:05 4 - คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12:05 1 - คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12:05 2 - คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12:05 3 - คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11:20 5 - คู่ที่ 5 มทร.พระนคร VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11:20 6 - คู่ที่ 6 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11:20 7 - คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11:20 8 - คู่ที่ 8 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 13:45 9 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 13:45 10 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
9 ก.พ. 2561 10:00 11 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
  แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม
แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 12.30 1 - คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12.30 2 - คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12.30 3 - คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.สุวรรณภูมิ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12.50 4 - คู่ที่ 4 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12.55 5 - คู่ที่ 5 มทร.สุวรรณภูมิ VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 12.55 6 - คู่ที่ 6 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11.45 7 - คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11.45 8 - คู่ที่ 8 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11.45 9 - คู่ที่ 9 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 11.45 10 - คู่ที่ 10 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 14.15 11 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 มทร.พระนคร VS มทร.กรุงเทพ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 14.15 12 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
9 ก.พ. 2561 10.00 13 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
  แบดมินตัน ประเภททีม
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 10.00 2 - คู่ที่ 2 มทร.กรุงเทพ VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10.00 3 - คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10.00 4 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มทร.พระนคร VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10.00 5 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 12.00 6 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 มทร.กรุงเทพ VS มทร.พระนคร - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 11.30 1 - คู่ที่ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 11.30 2 - คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10.00 3 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10.00 4 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 12.00 5 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่