ขั้นตอนการลงทะเบียน "นักกีฬา"1 เลือกลงทะเบียนนักกีฬา
2 คลิกปุ่มเพิ่มนักฬา
3 เพิ่มรูปภาพ
4 กรอกข้อมูล
5 เลือกกีฬาที่ลงแข่งการลงทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนได้สำเร็จ และทำการลงทะเบียนกีฬาแต่ละชนิดกีฬาแล้ว แท็บเมนูลงทะเบียนนักกีฬาแสดงในส่วนเมนูที่ใช้ลงทะเบียนซึ่งจะอยู่ตำแหน่งด้านล่างถัดจากเมนูลงทะเบียนกีฬา จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกเมนูย่อย "นักกีฬา" แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาดังวิดีโอด้านล่าง

template