ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา
2 ตะกร้อลอดห่วง ทีมหญิง มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ตะกร้อลอดห่วง 6 4