ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 แบดมินตัน บุคคลคู่ ชายคู่ มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก , มทร.กรุงเทพ
2 แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.พระนคร มทร.พระนคร มทร.อีสาน , มทร.อีสาน
3 แบดมินตัน ประเภททีม ทีมชาย มทร.พระนคร มทร.กรุงเทพ มทร.อีสาน , มทร.ล้านนา
4 แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม คู่ผสม มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.กรุงเทพ , มทร.ตะวันออก
5 แบดมินตัน บุคคลคู่ หญิงคู่ มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.ล้านนา , มทร.อีสาน
6 แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.ล้านนา , มทร.ตะวันออก
7 แบดมินตัน ประเภททีม ทีมหญิง มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.รัตนโกสินทร์ , มทร.กรุงเทพ


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แบดมินตัน บุคคลเดี่ยว 8 8
แบดมินตัน บุคคลคู่ 8 8
แบดมินตัน บุคคลคู่ผสม 8 8
แบดมินตัน ประเภททีม 8 8