ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 ฟุตซอล ทีมชาย มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี
2 ฟุตซอล ทีมหญิง มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ฟุตซอล 9 6