วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 13:30
มทร.กรุงเทพ
0 - 3
มทร.ล้านนา
(9:25),(13:25),(12:25)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 15:00
มทร.สุวรรณภูมิ
3 - 1
มทร.ธัญบุรี
(25:16),(20:25),(25:20),(25:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 16:30
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.พระนคร
(25:14),(25:17),(25:20)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 13:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 1
มทร.รัตนโกสินทร์
(24:26),(25:9),(25:18),(25:19)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:19),(25:19),(25:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 16:30
มทร.พระนคร
-
มทร.ศรีวิชัย
รอบแรก สาย C
6 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(25:13),(25:8),(25:8)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 15:00
มทร.สุวรรณภูมิ
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:17),(25:17),(25:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 16:30
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(25:10),(25:9),(25:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(25:16),(25:22),(25:23)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ตะวันออก
3 - 1
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:25),(25:23),(25:20),(25:20)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(25:9),(25:21),(25:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:19),(25:19),(25:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 10:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(25:18),(25:9),(25:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ศรีวิชัย
0 - 3
มทร.ล้านนา
(16:25),(18:25),(21:25)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(25:9),(25:17),(25:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 10:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:21),(25:13),(25:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 12:00
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ล้านนา
(25:18),(25:15),(25:20)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B