ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว ชาย มทร.อีสาน มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ
2 ครอสเวิร์ด คู่ผสม คู่ผสม มทร.อีสาน 1 มทร.พระนคร มทร.อีสาน
3 ครอสเวิร์ด คู่ ชายคู่ มทร.อีสาน มทร.อีสาน มทร.พระนคร
4 ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว หญิง มทร.อีสาน มทร.พระนคร มทร.อีสาน
6 ครอสเวิร์ด คู่ หญิงคู่ มทร.อีสาน มทร.อีสาน มทร.พระนคร


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ครอสเวิร์ด คู่ 5 5
ครอสเวิร์ด คู่ผสม 5 5
ครอสเวิร์ด บุคคลเดี่ยว 5 5