ลำดับ ประเภทกีฬา สรุปเหรียญ
1 บาสเกตบอล ทีมชาย มทร.กรุงเทพ มทร.ธัญบุรี มทร.รัตนโกสินทร์
2 บาสเกตบอล ทีมหญิง มทร.อีสาน มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย


ประเภทกีฬา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ศรีวิชัย มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
บาสเกตบอล 9 9