ขั้นตอนการลงทะเบียน "กีฬา"1 คลิกเมนูลงทะเบียนกีฬา
2 คลิกปุ่มเลือกกีฬา
3 เลือกกีฬาที่ต้องการลงแข่งขัน
4 พิมพ์ใบลงทะเบียนกีฬา


อธิบายเพิ่มเติม : การลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาตามประเภทต่างๆเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ดังนั้นผู้ใช้งานควรจัดการข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากชนิดกีฬาที่สมัครจะถูกใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการจัดการข้อมูลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนถัดไป


เริ่มต้นการลงทะเบียน "แจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาราชมงคล"

หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนได้สำเร็จ ขั้นตอนแรกที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการ คือการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาตามประเภทกีฬาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นชายและหญิง ซึ่งเมนูลงทะเบียนกีฬาแสดงในส่วนของเมนู "ลงทะเบียน" จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกเมนูย่อย "กีฬา" แสดงตังอย่างการลงทะเบียนกีฬาดังวิดีโอด้านล่าง


template