14
เหรียญทอง
20
เหรียญเงิน
29
เหรียญทองเเดง

รวม

63
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา