11
เหรียญทอง
8
เหรียญเงิน
14
เหรียญทองเเดง

รวม

33
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา