ฟรีสไตล์ 50 เมตร
ฟรีสไตล์ 50 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  ฟรีสไตล์ 100 เมตร
ฟรีสไตล์ 100 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  ฟรีสไตล์ 200 เมตร
ฟรีสไตล์ 200 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  กรรเชียง 50 เมตร
กรรเชียง 50 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 50 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  กรรเชียง 100 เมตร
กรรเชียง 100 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 100 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
  กรรเชียง 200 เมตร
กรรเชียง 200 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
กรรเชียง 200 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
  กบ 50 เมตร
กบ 50 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 50 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  กบ 100 เมตร
กบ 100 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 100 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  กบ 200 เมตร
กบ 200 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 200 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
  ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 50 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  ผีเสื้อ 100 เมตร
ผีเสื้อ 100 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 100 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
  เดี่ยวผสม 200 เมตร
เดี่ยวผสม 200 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
เดี่ยวผสม 200 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
  ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
รอบชิงชนะเลิศ
  ผลัดผสม 4X100 เมตร
ผลัดผสม 4X100 เมตร (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผลัดผสม 4X100 เมตร (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
  ฟรีสไตล์ 400 เมตร
ฟรีสไตล์ 400 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
5 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
  ผีเสื้อ 200 เมตร
ผีเสื้อ 200 เมตร (ชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
ผีเสื้อ 200 เมตร (หญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
6 ก.พ. 2561 08:00
รอบชิงชนะเลิศ