18
เหรียญทอง
19
เหรียญเงิน
27
เหรียญทองเเดง

รวม

64
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา