8
เหรียญทอง
14
เหรียญเงิน
22
เหรียญทองเเดง

รวม

44
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา