ฟุตซอล
ฟุตซอล (ทีมชาย)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 09:00 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 10:30 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.ล้านนา VS มทร.ธัญบุรี สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 12:00 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 09:00 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 10:30 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.ตะวันออก VS มทร.ธัญบุรี สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
4 ก.พ. 2561 12:00 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ศรีวิชัย สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 09:00 7 รอบแรก คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.กรุงเทพ สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 10:30 8 รอบแรก คู่ที่ 8 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 12:00 9 รอบแรก คู่ที่ 9 มทร.พระนคร VS มทร.รัตนโกสินทร์ สาย C โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
ฟุตซอล (ทีมหญิง)  (Download)
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
3 ก.พ. 2561 13:30 1 รอบแรก คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
3 ก.พ. 2561 15:00 2 รอบแรก คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 13:30 3 รอบแรก คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.พระนคร สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
5 ก.พ. 2561 15:30 4 รอบแรก คู่ที่ 4 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 13:30 5 รอบแรก คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร สาย A โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี
6 ก.พ. 2561 15:30 6 รอบแรก คู่ที่ 6 มทร.อีสาน VS มทร.สุวรรณภูมิ สาย B โรงยิมเนเซี่ยม 1 สมโภช 700 ปี