บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ตะวันออก 3MA
54 - 77
มทร.พระนคร 1MA
(54:77)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ศรีวิชัย 3MB
35 - 58
มทร.ล้านนา 1MB
(35:58)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 16:30
มทร.กรุงเทพ 1MC
67 - 37
มทร.อีสาน 3MC
(67:37)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ธัญบุรี
76 - 57
มทร.พระนคร
(76:57)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
80 - 85
มทร.ล้านนา
(80:85)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 16:30
มทร.สุวรรณภูมิ
43 - 82
มทร.กรุงเทพ
(43:82)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ตะวันออก
49 - 78
มทร.ธัญบุรี
(49:78)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ศรีวิชัย
37 - 70
มทร.รัตนโกสินทร์
(37:70)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน
67 - 53
มทร.สุวรรณภูมิ
(67:53)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
บาสเกตบอล (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ 1WA
21 - 47
มทร.ศรีวิชัย 3WA
(21:47)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ธัญบุรี 1WB
44 - 53
มทร.รัตนโกสินทร์ 3WB
(44:53)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.อีสาน 1WC
52 - 29
มทร.ล้านนา 3WC
(52:29)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 09:00
มทร.สุวรรณภูมิ 2WA
42 - 43
มทร.ศรีวิชัย
(42:43)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 10:30
มทร.พระนคร 2WB
30 - 67
มทร.รัตนโกสินทร์
(30:67)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ตะวันออก 2WC
10 - 72
มทร.อีสาน
(10:72)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ
30 - 36
มทร.สุวรรณภูมิ
(30:36)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ธัญบุรี
47 - 23
มทร.พระนคร
(47:23)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ล้านนา
51 - 12
มทร.ตะวันออก
(51:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C