บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ตะวันออก 3MA
54 - 77
มทร.พระนคร 1MA
(54:77)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 15:00
มทร.ศรีวิชัย 3MB
35 - 58
มทร.ล้านนา 1MB
(35:58)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 16:30
มทร.กรุงเทพ 1MC
67 - 37
มทร.อีสาน 3MC
(67:37)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ธัญบุรี
76 - 57
มทร.พระนคร
(76:57)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
80 - 85
มทร.ล้านนา
(80:85)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 16:30
มทร.สุวรรณภูมิ
43 - 82
มทร.กรุงเทพ
(43:82)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ตะวันออก
49 - 78
มทร.ธัญบุรี
(49:78)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ศรีวิชัย
37 - 70
มทร.รัตนโกสินทร์
(37:70)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 13:00
มทร.อีสาน
67 - 53
มทร.สุวรรณภูมิ
(67:53)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
7 ก.พ. 2561 14:00
มทร.ธัญบุรี
79 - 26
มทร.สุวรรณภูมิ
(79:26)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 15:30
มทร.ล้านนา
77 - 34
มทร.ตะวันออก
(77:34)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 17:00
มทร.อีสาน
57 - 63
มทร.รัตนโกสินทร์
(57:63)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 18:30
มทร.กรุงเทพ
75 - 57
มทร.พระนคร
(75:57)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ธัญบุรี
69 - 57
มทร.รัตนโกสินทร์
(69:57)
ผลเป็นทางการ
รอบสาม -
8 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ล้านนา
52 - 74
มทร.กรุงเทพ
(52:74)
ผลเป็นทางการ
รอบสาม -
9 ก.พ. 2561 12:00
มทร.รัตนโกสินทร์
76 - 71
มทร.ล้านนา
(76:71)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
9 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ธัญบุรี
55 - 76
มทร.กรุงเทพ
(55:76)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
บาสเกตบอล (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ 1WA
21 - 47
มทร.ศรีวิชัย 3WA
(21:47)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ธัญบุรี 1WB
44 - 53
มทร.รัตนโกสินทร์ 3WB
(44:53)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.อีสาน 1WC
52 - 29
มทร.ล้านนา 3WC
(52:29)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 09:00
มทร.สุวรรณภูมิ 2WA
42 - 43
มทร.ศรีวิชัย
(42:43)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 10:30
มทร.พระนคร 2WB
30 - 67
มทร.รัตนโกสินทร์
(30:67)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ตะวันออก 2WC
10 - 72
มทร.อีสาน
(10:72)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
5 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ
30 - 36
มทร.สุวรรณภูมิ
(30:36)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ธัญบุรี
47 - 23
มทร.พระนคร
(47:23)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 12:00
มทร.ล้านนา
51 - 12
มทร.ตะวันออก
(51:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
7 ก.พ. 2561 08:00
มทร.รัตนโกสินทร์
47 - 22
มทร.สุวรรณภูมิ
(47:22)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 09:30
มทร.ศรีวิชัย
65 - 16
มทร.ตะวันออก
(65:16)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 11:00
มทร.ล้านนา
47 - 50
มทร.ธัญบุรี
(47:50)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
7 ก.พ. 2561 12:30
มทร.อีสาน
62 - 11
มทร.กรุงเทพ
(62:11)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
8 ก.พ. 2561 09:00
มทร.รัตนโกสินทร์
52 - 30
มทร.ธัญบุรี
(52:30)
ผลเป็นทางการ
รอบสาม -
8 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ศรีวิชัย
48 - 75
มทร.อีสาน
(48:75)
ผลเป็นทางการ
รอบสาม -
9 ก.พ. 2561 09:00
มทร.ธัญบุรี
35 - 49
มทร.ศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.ธัญบุรี (49:35)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
9 ก.พ. 2561 10:30
มทร.รัตนโกสินทร์
36 - 54
มทร.อีสาน
มทร.อีสาน ชนะ มทร.รัตนโกสินทร์ (54 : 36)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -