5
เหรียญทอง
8
เหรียญเงิน
8
เหรียญทองเเดง

รวม

21
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา