7
เหรียญทอง
13
เหรียญเงิน
13
เหรียญทองเเดง

รวม

33
รวมเหรียญ

กีฬา ประเภทกีฬา วันที่แข่งขัน รายชื่อนักกีฬา