เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว
เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว (ชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 14:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:30 7 - คู่ที่ 7 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:30 5 - คู่ที่ 5 มทร.พระนคร VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:30 6 - คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 14:30 8 - คู่ที่ 8 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:30 9 รอบสอง คู่ที่ 9 มทร.ล้านนา VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:30 10 รอบสอง คู่ที่ 10 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:30 11 รอบสอง คู่ที่ 11 มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:30 12 รอบสอง คู่ที่ 12 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:30 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:30 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.พระนคร VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:30 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.อีสาน - สนามกีฬากลาง (700 ปี)
เทเบิลเทนนิส บุคคลเดี่ยว (หญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 13:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.พระนคร VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:00 5 - คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:30 6 - คู่ที่ 6 มทร.ตะวันออก VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:30 7 - คู่ที่ 7 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 13:30 8 - คู่ที่ 8 มทร.พระนคร VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:00 9 รอบสอง คู่ที่ 9 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:00 10 รอบสอง คู่ที่ 10 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:00 11 รอบสอง คู่ที่ 11 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 15:00 12 รอบสอง คู่ที่ 12 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:30 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:30 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:30 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
  เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ (ชายคู่) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 09:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:30 5 - คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:30 6 - คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:30 8 - คู่ที่ 8 มทร.พระนคร VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 09:30 7 - คู่ที่ 7 มทร.ตะวันออก VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:30 9 รอบสอง คู่ที่ 9 มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:30 10 รอบสอง คู่ที่ 10 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:30 11 รอบสอง คู่ที่ 11 มทร.อีสาน VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:30 12 รอบสอง คู่ที่ 12 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:00 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:00 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:00 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ (หญิงคู่) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
7 ก.พ. 2561 10:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.กรุงเทพ VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.รัตนโกสินทร์ VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.ล้านนา VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 5 - คู่ที่ 5 มทร.อีสาน VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 6 - คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 7 - คู่ที่ 7 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 10:00 8 - คู่ที่ 8 มทร.ล้านนา VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:00 9 รอบสอง คู่ที่ 9 มทร.กรุงเทพ VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:00 10 รอบสอง คู่ที่ 10 มทร.อีสาน VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:00 11 รอบสอง คู่ที่ 11 มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
7 ก.พ. 2561 11:00 12 รอบสอง คู่ที่ 12 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:00 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.กรุงเทพ VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 09:00 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.พระนคร VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
8 ก.พ. 2561 10:00 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
  เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
6 ก.พ. 2561 09:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.อีสาน VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.ธัญบุรี VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:30 5 - คู่ที่ 5 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:30 6 - คู่ที่ 6 มทร.ตะวันออก VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:30 7 - คู่ที่ 7 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 09:30 8 - คู่ที่ 8 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10:00 9 - คู่ที่ 9 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10:00 10 - คู่ที่ 10 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10:30 11 - คู่ที่ 11 มทร.ธัญบุรี VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 10:30 12 - คู่ที่ 12 มทร.ศรีวิชัย VS มทร.ล้านนา - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 11:00 13 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 มทร.ล้านนา VS มทร.รัตนโกสินทร์ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 11:30 14 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 มทร.ธัญบุรี VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
6 ก.พ. 2561 13:00 15 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 มทร.ล้านนา VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
  เทเบิลเทนนิส ประเภททีม
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 09:00 2 - คู่ที่ 2 มทร.กรุงเทพ VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 09:00 3 - คู่ที่ 3 มทร.ล้านนา VS มทร.ตะวันออก - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 09:00 4 - คู่ที่ 4 มทร.อีสาน VS มทร.ศรีวิชัย - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 13:00 5 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.พระนคร VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 13:00 6 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 มทร.ล้านนา VS มทร.ศรีวิชัย - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 14:30 7 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 มทร.พระนคร VS มทร.ศรีวิชัย - สนาม CNX แบตบินตัน เชียงใหม่
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 
วันที่ เวลา คู่ที่ รอบ ระหว่าง สาย สนาม
5 ก.พ. 2561 09:00 1 - คู่ที่ 1 มทร.ล้านนา VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10:30 2 - คู่ที่ 2 มทร.พระนคร VS มทร.อีสาน - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10:30 3 - คู่ที่ 3 มทร.ตะวันออก VS มทร.ธัญบุรี - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 10:30 4 - คู่ที่ 4 มทร.กรุงเทพ VS - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 13:00 5 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มทร.ล้านนา VS มทร.พระนคร - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 13:00 6 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 มทร.ธัญบุรี VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่
5 ก.พ. 2561 14:30 7 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 มทร.ล้านนา VS มทร.กรุงเทพ - สนามกีฬาสถาบัน พลศึกษา เชียงใหม่