ฟุตซอล
ฟุตซอล (ทีมชาย)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน A1
0 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ A2
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ล้านนา B1
2 - 2
มทร.ธัญบุรี B2
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
3 ก.พ. 2561 12:00
มทร.พระนคร C1
5 - 0
มทร.ศรีวิชัย B3
มทร.พระนคร ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
4 ก.พ. 2561 09:00
มทร.กรุงเทพ A1
2 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ A3
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
4 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ตะวันออก B1
1 - 6
มทร.ธัญบุรี B3
มทร.ธัญบุรี ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
4 ก.พ. 2561 12:00
มทร.รัตนโกสินทร์ C1
2 - 2
มทร.ศรีวิชัย C3
เสมอ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
6 ก.พ. 2561 09:00
มทร.อีสาน A2
2 - 3
มทร.กรุงเทพ A3
มทร.กรุงเทพ ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 10:30
มทร.ล้านนา B2
7 - 5
มทร.ตะวันออก B3
มทร.ล้านนา ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 12:00
มทร.พระนคร C2
6 - 3
มทร.รัตนโกสินทร์ C3
มทร.พระนคร ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตซอล (ทีมหญิง)
วันที่ เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
3 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ล้านนา A1
6 - 0
มทร.ตะวันออก A2
มทร.ล้านนา ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
3 ก.พ. 2561 15:00
มทร.อีสาน B1
3 - 1
มทร.ศรีวิชัย B2
มทร.อีสาน ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
5 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ตะวันออก A1
0 - 9
มทร.พระนคร A3
มทร.พระนคร ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
5 ก.พ. 2561 15:30
มทร.ศรีวิชัย B1
1 - 7
มทร.สุวรรณภูมิ B3
มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
6 ก.พ. 2561 13:30
มทร.ล้านนา A2
2 - 1
มทร.พระนคร A3
มทร.ล้านนา ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
6 ก.พ. 2561 15:30
มทร.อีสาน B2
0 - 5
มทร.สุวรรณภูมิ B3
มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B