ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 200 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
กรรเชียง 200 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
กบ 50 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 50 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 100 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 100 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 200 เมตร (หญิง) 08:00
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 200 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
เดี่ยวผสม 200 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
เดี่ยวผสม 200 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร (ทีมหญิง) 08:00
รอบชิงชนะเลิศ
ผลัดฟรีสไตล์ 4X100 เมตร (ทีมชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
บาสเกตบอล บาสเกตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 09:00
มทร.ตะวันออก
49 - 78
มทร.ธัญบุรี
(49:78)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 10:30
มทร.ศรีวิชัย
37 - 70
มทร.รัตนโกสินทร์
(37:70)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 13:00
มทร.อีสาน
67 - 53
มทร.สุวรรณภูมิ
(67:53)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 09:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(25:9),(25:17),(25:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 10:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:21),(25:13),(25:14)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 12:00
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ล้านนา
(25:18),(25:15),(25:20)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 13:30
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(25:13),(25:8),(25:8)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 15:00
มทร.สุวรรณภูมิ
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:17),(25:17),(25:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 16:30
มทร.อีสาน
3 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(25:10),(25:9),(25:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
{(21,14),(21,15)}
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 09:00
มทร.สุวรรณภูมิ
0 - 2
มทร.อีสาน
(21,23),(9,21)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 10:00
มทร.ธัญบุรี
1 - 2
มทร.ล้านนา
(18:21), (21:14), (16:21)
ผลเป็นทางการ
รอบสาม -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 10:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 1
มทร.ตะวันออก
(18:21), (21:16), (22,20)
ผลเป็นทางการ
รอบสาม -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 11:00
มทร.ศรีวิชัย
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(15:21),(10:21)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 11:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
(24:22),(21:10)
ผลเป็นทางการ
- -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 11:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:15),(21:14)
ผลเป็นทางการ
- -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 11:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(11:21),(15:21) *** หมายเลข 13 ทีม มทร.ตะวันออกใช้เวลาบาดเจ็บ 59 วินาที ***
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 12:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.อีสาน
(23:21),(22:20)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ล้านนา
1 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(20:22),(21:17),(17:21)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 12:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:8),(21:19) *** No.1 มทร.สุวรรณภูมิ บาดเจ็บ 43 วินาที ***
ผลเป็นทางการ
- -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 1
มทร.ตะวันออก
(21:13),(15:21),(21:14)
ผลเป็นทางการ
- -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 15:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
(22:24),(12:21)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 15:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:13),(21:11)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 15:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.ตะวันออก
(13:21),(11:21)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 16:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
(21:15),(19:21),(21:5)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทนนิส เทนนิส
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เทนนิส บุคคลคู่ (หญิงคู่) 09:00
มทร.ธัญบุรี
-
มทร.อีสาน
รอบรองชนะเลิศ -
เทนนิส บุคคลเดียว (ชาย) 09:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(6:3),(6:2)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส บุคคลเดียว (ชาย) 09:00
มทร.สุวรรณภูมิ
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(0:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส บุคคลคู่ (หญิงคู่) 09:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.อีสาน
(0:6),(1:6)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทนนิส บุคคลคู่ (ชายคู่) 12.00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.อีสาน
(6:2),(6:1)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส บุคคลเดียว (ชาย) 12:30
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ล้านนา
(6:0),(6:1)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส บุคคลเดียว (ชาย) 12:30
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ล้านนา
(6:0),(6:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส บุคคลเดียว (หญิง) 12:30
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(6:0),​(6:0)​
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 13:00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.พระนคร
มทร.พระนคร ชนะ มทร.อีสาน
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:00
มทร.อีสาน
1 - 3
มทร.พระนคร
(8:11),(11:7),(9:11),(10:12)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.รัตนโกสินทร์
(8:11),(3:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:00
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(11:7),(11:4),(11:1)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:30
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 3
มทร.ธัญบุรี
(3:11),(5:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:30
มทร.ตะวันออก
0 - 3
มทร.อีสาน
(1:11),(1:11),(7:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:30
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.พระนคร
(11:3),(11:8),(11:7)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 09:30
มทร.กรุงเทพ
0 - 3
มทร.ล้านนา
(7:11),(4:11),(8:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 10:00
มทร.ล้านนา
3 - 1
มทร.พระนคร
(11:5),(12:14),(11:7),(11:5)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 10:00
มทร.รัตนโกสินทร์
3 - 0
มทร.กรุงเทพ
(11:6),(11:9),(11:7)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 10:30
มทร.ธัญบุรี
3 - 1
มทร.อีสาน
(13:15),(11:6),(11:6),(11:6)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 10:30
มทร.ศรีวิชัย
3 - 0
มทร.ล้านนา
(11:7),(11:8),(11:9)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 11:00
มทร.ล้านนา
3 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(11:3),(11:2),(11:4)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 11:30
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.ศรีวิชัย
(3:11),(5:11),(5:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส บุคคลคู่ผสม (คู่ผสม) 13:00
มทร.ล้านนา
1 - 3
มทร.ศรีวิชัย
(12:10),(10:12),(1:11),(6:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน แบดมินตัน
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 10.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.อีสาน
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:6,21;9 เดี่ยวมือสอง 21:9,21:5
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 10.00
มทร.กรุงเทพ
2 - 1
มทร.ล้านนา
เดี่ยวมือหนึ่ง 6:21,4:21 เดี่ยวมือสอง 21:17,21:23,21:16 คู่มือหนึ่ง. 15:21,21:11,21:12
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง) 10.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:7,21:8 เดี่ยวมือสอง 21:5,21:6
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง) 10.00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ล้านนา
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:19,21:11 เดี่ยวมือสอง 21:18,21:16
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 12.00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.พระนคร
เดี่ยวมือหนึ่ง 11:21,8:21,18:21 เดี่ยวมือสอง 15:21,16:21
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง) 12.00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ล้านนา
เดี่ยวมือหนึ่ง 21:11,21:8 เดี่ยวมือสอง 21:9,21:9
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 11:10
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:8),(21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:6),(21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:50
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.กรุงเทพ
(16:21),(14:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เปตอง เปตอง
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมชาย) 15:00
มทร.พระนคร
- - -
มทร.ตะวันออก
อันดับ 3 มทร.พระนคร และ มทร.ตะวันออก
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 15:00
มทร.ตะวันออก
- - -
มทร.ศรีวิชัย
อันดับ 3 มทร.ตะวันออก และ มทร.ศรีวิชัย
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมชาย) 16:00
มทร.รัตนโกสินทร์
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 16:00
มทร.รัตนโกสินทร์
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.รัตนโกสินทร์ ชนะ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
ฟุตซอล ฟุตซอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตซอล (ทีมชาย) 09:00
มทร.อีสาน A2
2 - 3
มทร.กรุงเทพ A3
มทร.กรุงเทพ ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล (ทีมชาย) 10:30
มทร.ล้านนา B2
7 - 5
มทร.ตะวันออก B3
มทร.ล้านนา ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
ฟุตซอล (ทีมชาย) 12:00
มทร.พระนคร C2
6 - 3
มทร.รัตนโกสินทร์ C3
มทร.พระนคร ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 13:30
มทร.ล้านนา A2
2 - 1
มทร.พระนคร A3
มทร.ล้านนา ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 15:30
มทร.อีสาน B2
0 - 5
มทร.สุวรรณภูมิ B3
มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
หมากกระดาน หมากกระดาน
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
หมากฮอส คู่ (ชายคู่) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากรุกไทย คู่ (ชายคู่) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากล้อม ทีม 3 คน (ชาย) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากล้อม คู่ (หญิงคู่) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
หมากฮอส คู่ (หญิงคู่) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
หมากรุกไทย คู่ (หญิงคู่) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -# เหรียญ จำนวน ชิงเหรียญเเล้ว
1 เหรียญทอง 26 24
2 เหรียญทองเเดง 6 6
รวม 32 30