ว่ายน้ำ ว่ายน้ำ
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 50 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 50 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 100 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กรรเชียง 100 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
กบ 200 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
กบ 200 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
ผีเสื้อ 50 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 50 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 100 เมตร (ชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผีเสื้อ 100 เมตร (หญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
ผลัดผสม 4X100 เมตร (ทีมชาย) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ
ผลัดผสม 4X100 เมตร (ทีมหญิง) 08:00
ผลเป็นทางการ
รอบคัดเลือก
บาสเกตบอล บาสเกตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 09:00
มทร.กรุงเทพ
30 - 36
มทร.สุวรรณภูมิ
(30:36)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 10:30
มทร.ธัญบุรี
47 - 23
มทร.พระนคร
(47:23)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
บาสเกตบอล (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ล้านนา
51 - 12
มทร.ตะวันออก
(51:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 13:30
มทร.ธัญบุรี
76 - 57
มทร.พระนคร
(76:57)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 15:00
มทร.รัตนโกสินทร์
80 - 85
มทร.ล้านนา
(80:85)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
บาสเกตบอล (ทีมชาย) 16:30
มทร.สุวรรณภูมิ
43 - 82
มทร.กรุงเทพ
(43:82)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
ฟุตบอล ฟุตบอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตบอล (ทีมชาย) 13:00
มทร.อีสาน A2
2 - 1
มทร.รัตนโกสินทร์ A3
มทร.อีสาน (No.14 : 38') มทร.อีสาน (No.47 : 30') มทร.รัตนโกสินทร์ (No.23 : 54')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตบอล (ทีมชาย) 13:00
มทร.ล้านนา B2
5 - 0
มทร.กรุงเทพ B3
มทร.ล้านนา (No.4 : 24') มทร.ล้านนา (No.20 : 53') มทร.ล้านนา (No.20 : 61') มทร.ล้านนา (No.4 : 69') มทร.ล้านนา (No.11 : 76')
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
ฟุตบอล (ทีมชาย) 13:00
มทร.ธัญบุรี C3
2 - 0
มทร.พระนคร C2
มทร.ธัญบุรี ชนะ BYE
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 09:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:19),(25:19),(25:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 10:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(25:18),(25:9),(25:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ศรีวิชัย
0 - 3
มทร.ล้านนา
(16:25),(18:25),(21:25)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 13:30
มทร.กรุงเทพ
3 - 1
มทร.รัตนโกสินทร์
(24:26),(25:9),(25:18),(25:19)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 15:00
มทร.ธัญบุรี
3 - 0
มทร.ตะวันออก
(25:19),(25:19),(25:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) 16:30
มทร.พระนคร
-
มทร.ศรีวิชัย
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 09:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:13),(21:7)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 09:00
มทร.พระนคร
1 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(10:21),(21:13),(19:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 10:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
(21:17),(14:21),(21:13)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 10:00
มทร.อีสาน
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(16:21),(17:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 11:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:17),(21:8)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 11:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:16),(21:16)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 12:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(21:16),(21:11)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
(21:10), (21:10)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 13:00
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(9:21), (11:21)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 13:00
มทร.ศรีวิชัย
0 - 2
มทร.สุวรรณภูมิ
(16:21), (15:21)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 14:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:18), (21:15) มทร.ล้านนา หมายเลข20 ใช้เวลาบาดเจ็บ 1.32นาที
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 14:00
มทร.อีสาน
1 - 2
มทร.ล้านนา
(10:21), (23:21), (4:21)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมชาย) 15:00
มทร.อีสาน
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:9), (21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว (ทีมหญิง) 15:00
มทร.ตะวันออก
2 - 0
มทร.พระนคร
(21:13), (21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 16:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(21:8), (21:8)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 16:00
มทร.สุวรรณภูมิ
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
***ทีม มทร.กรุงเทพไม่มาทำการแข่งขันส่งผลให้ มทร.สุวรรณภูมิ ชนะบาย*** (21:0), (21:0)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 17:00
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 0
มทร.อีสาน
(21:11), (21:19)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 17:00
มทร.อีสาน
1 - 2
มทร.ตะวันออก
(20:22), (21:19), (11:21)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 18:00
มทร.กรุงเทพ
2 - 0
มทร.ศรีวิชัย
(21:14), (21:14)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมหญิง) 18:00
มทร.ธัญบุรี
2 - 1
มทร.ล้านนา
(17:21), (22:20), (21:7)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เซปักตะกร้อ ทีม 2 คน (ทีมชาย) 19:00
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(21:17), (21:12)
ผลเป็นทางการ
รอบสอง -
เทนนิส เทนนิส
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.ตะวันออก
ชนะ BYE -
รอบแรก -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.อีสาน
(1:6),(2:6) (1:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.พระนคร
ชนะ BYE -
รอบแรก -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.ธัญบุรี
ชนะ BYE -
รอบแรก -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.ตะวันออก
1 - 2
มทร.อีสาน
(3:6),(2:6) (6:2),(6:3) (3:6),(2:6)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 09:00
มทร.ตะวันออก
1 - 2
มทร.อีสาน
(6:0),(6:0) (1:6),(0:6) (3:6),(3:6)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 10:00
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.ธัญบุรี
(6:3)​,(6:1) (6:3),(6:4)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส เทเบิลเทนนิส
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.รัตนโกสินทร์
0 - 2
มทร.พระนคร
(5:11),(9:11),(11:6),(6:11)=(1:3) (5:11),(6:11),(9:11) =(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.กรุงเทพ
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(6:11),(7:11),(4:11)=(0:3) (3:11),(4:11),(8:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.ตะวันออก
(11:5),(11:6),(11:3)=(3:0) (11:2),(12:10),(11:6)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 09:00
มทร.อีสาน
1 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(11:6),(11:7),(13:11)=(3:0) (7:11),(9:11),(12:14)=(0:3) (5:11),(6:11),(14:12),(5:11)=(1:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 09:00
มทร.ล้านนา
ชนะ BYE -
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 10:30
มทร.พระนคร
2 - 0
มทร.อีสาน
(11:5),(11:2),(11:7)=(3:0) (12:10),(11:6),(11:3)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 10:30
มทร.ตะวันออก
0 - 2
มทร.ธัญบุรี
(6:11),(1:11),(11:9),(6:11)=(1:3) (1:11),(4:11),(5:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 10:30
มทร.กรุงเทพ
ชนะ BYE -
- -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 13:00
มทร.พระนคร
2 - 1
มทร.ธัญบุรี
(11:2),(11:7),(11:9)=(3:0) (11:5),(11:7),(10:12),(9:11),(5:11)=(2:3) (11:13),(14:12),(6:11),(11:5),(11:5)=(3:2)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 13:00
มทร.ล้านนา
0 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(3:11),(9:11),(11:5),(4:11)=(1:3) (8:11),(12:10),(3:11),(11:6),(5:11)=(2:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 13:00
มทร.ล้านนา
2 - 1
มทร.พระนคร
(11:3),(8:11),(9:11),(5:11)=(1:3) (11:2),(11:6),(11:3)=(3:0) (4:11),(11:5),(11:7),(11:8)=(3:1)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 13:00
มทร.ธัญบุรี
0 - 3
มทร.กรุงเทพ
(4:11),(4:11),(6:11)=(0:3) (9:11),(11:3),(11:5),(11:13),(11:9),=(3:2) (10:12),(6:11),(6:11)=(0:3)
ผลเป็นทางการ
รอบรองชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมชาย) 14:30
มทร.พระนคร
2 - 1
มทร.ศรีวิชัย
(5:11),(11:13),(7:11)=(0:3) (11:5),(10:12),(11:9),(8:11),(12:10)=(3:2) (11:8),(11:7),(11:5)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เทเบิลเทนนิส ประเภททีม (ทีมหญิง) 14:30
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.กรุงเทพ
(11:1),(11:7),(11:8)=(3:0) (11:8),(11:4),(11:2)=(3:0)
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
แบดมินตัน แบดมินตัน
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 10.00
มทร.กรุงเทพ
2 - 0
มทร.รัตนโกสินทร์
มทร.กรุงเทพ VS มทร.รัตนโกสินทร์ เดี่ยวมือ2 21:10 , 21:4 เดี่ยวมือ1 21:12 , 21:4
ผลเป็นทางการ
- -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 10.00
มทร.ธัญบุรี
0 - 2
มทร.ล้านนา
มทร.ธัญบุรี VS มทร.ล้านนา เดี่ยวมือ2 12:21 , 12:21 เดี่ยวมือ1 11:21 , 5:21
ผลเป็นทางการ
- -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมชาย) 10:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.ตะวันออก
มทร.อีสาน VS มทร.ตะวันออก เดี่ยวมือ2 12:21 , 19:21 เดี่ยวมือ1 21:13 , 21:13 คู่มือ1 19:21 , 21:17 , 21:6
ผลเป็นทางการ
- -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง) 11.30
มทร.รัตนโกสินทร์
2 - 1
มทร.ตะวันออก
มทร.รัตนโกสินทร์ VS มทร.ตะวันออก คู่มือ1 16:21 , 15:21 เดี่ยวมือ2 21:13 , 21:15 เดี่ยวมือ1 21:12 , 21:6
ผลเป็นทางการ
- -
แบดมินตัน ประเภททีม (ทีมหญิง) 11.30
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.อีสาน
มทร.ล้านนา VS มทร.อีสาน คู่มือ1 21:15 , 21:9 เดี่ยวมือ 21:4 , 21:4
ผลเป็นทางการ
- -
วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:00
มทร.อีสาน
2 - 1
มทร.ตะวันออก
(17:21),(21:9),(15:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 09:40
มทร.ธัญบุรี
1 - 2
มทร.ศรีวิชัย
(21:17),(16:21),(10:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชาย) 10:20
มทร.ล้านนา
2 - 0
มทร.พระนคร
(21:8),(21:9)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย C
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 11:10
มทร.ธัญบุรี
2 - 0
มทร.ล้านนา
(21:9),(21:8)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:00
มทร.ศรีวิชัย
2 - 0
มทร.สุวรรณภูมิ
(21:7),(21:12)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมหญิง) 12:50
มทร.ตะวันออก
1 - 2
มทร.กรุงเทพ
(21:19),(8:21),(8:15)
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
เปตอง เปตอง
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
เปตอง บุคคลเดี่ยว (ชาย) 15:00
มทร.อีสาน
- - -
มทร.สุวรรณภูมิ
อันดับ 3 มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เปตอง บุคคลเดี่ยว (หญิง) 15:00
มทร.ธัญบุรี
- - -
มทร.ล้านนา
อันดับ 3 มทร.ธัญบุรี และ มทร.ล้านนา
ผลเป็นทางการ
รอบชิงอันดับ 3 -
เปตอง บุคคลเดี่ยว (ชาย) 16:00
มทร.พระนคร
- - -
มทร.พระนคร
มทร.พระนคร 1 ชนะ มทร.พระนคร 2
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
เปตอง บุคคลเดี่ยว (หญิง) 16:00
มทร.ศรีวิชัย
- - -
มทร.ล้านนา
มทร.ศรีวิชัย ชนะ มทร.ล้านนา
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
ฟุตซอล ฟุตซอล
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 13:30
มทร.ตะวันออก A1
0 - 9
มทร.พระนคร A3
มทร.พระนคร ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย A
ฟุตซอล (ทีมหญิง) 15:30
มทร.ศรีวิชัย B1
1 - 7
มทร.สุวรรณภูมิ B3
มทร.สุวรรณภูมิ ชนะ
ผลเป็นทางการ
รอบแรก สาย B
หมากกระดาน หมากกระดาน
ประเภทกีฬา เวลา ผลการเเข่งขัน รอบ สาย
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (ชาย) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว (ชาย) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว (หญิง) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (หญิง) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากรุกไทย บุคคลเดี่ยว (หญิง) 09:00
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -
หมากล้อม บุคคลเดี่ยว (ชาย) 15:30
ผลเป็นทางการ
รอบชิงชนะเลิศ -# เหรียญ จำนวน ชิงเหรียญเเล้ว
1 เหรียญทอง 23 23
2 เหรียญทองเเดง 2 2
รวม 25 25